Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ODRABUD" s.c.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ODRABUD" s.c.

Przykłady realizcji naszych prac:
technologie bezwykopowe, przeciski, przewierty sterowane

Przecisk rurą stalową
Zielona Góra ul. Podgórna

Przecisk, Zielona Góra ul. Podgórna Przekładka sieci wodociągowej PE Ø 500. Przecisk rurą stalową Ø 711 mm o długości 24 m pod ul. Podgórną w Zielonej Górze. Inwestor Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Użyte maszyny: maszyna przeciskowa firmy Tracto-Technik, sprężarka CompAir.
Termin wykonania: Lipiec 2012 r.

Przewiert sterowany
Nowy Kisielin Obwodnica

Przewiert sterowany, Nowy Kisielin Obwodnica Przewiert sterowany rurą stalową Ø 355 o długości ok. 35 m pod budowaną obwodnicą Nowego Kisielina. Inwestor Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Użyte maszyny: wiertnica WPS-50, stacja hydrauliczna, koparka Atlas.
Termin wykonania: Czerwiec-Lipiec 2012 r.

Przewiert sterowany rurą stalową
Poznań ul. Grunwaldzka

Przewiert sterowany, Poznań ul. Grunwaldzka Przewiert sterowany rurą stalową Ø 273 mm realizowany w ramach budowy przyłącza kanalizacji deszczowej w Poznaniu ul. Grunwaldzka. Inwestor McDonald 's.

Użyte maszyny: wiertnica WPS-50, stacja hydrauliczna, koparka Atlas.
Termin wykonania: Kwiecień 2012 r.

Przewiert pod Autostradą A2
Autostrada A2 koło Rzepina

Przewiert sterowany, Autostrada A2 koło Rzepina Przewiert sterowany rurami Ø 273 mm o długości 45 m pod autostradą A2 dla potrzeb kanalizacji deszczowej. Inwestor Autostrada Wielkopolska S.A.

Użyte maszyny: Wiertnica WPS-50, stacja hydrauliczna, koparka Atlas.
Termin wykonania: grudzień 2010 r.

Przewiert sterowany rurami HOBAS
Stary Kisielin koło Zielonej Góry

Przewiert sterowany rurami HOBAS, Stary Kisielin koło Zielonej Góry Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Przewiert sterowany rurami HOBAS DN 500 pod torami kolejowymi o długości 30m w gruncie plastycznym, gliniastym. Inwestor Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.

Użyte maszyny: Wiertnica WPS-50, stacja hydrauliczna, koparka Atlas.
Termin wykonania: kwiecień 2009 r.

Przeciski rurami stalowymi
Autostrada A2 Poznań-Września

Autostrada A2 Przeciski pod autostradą rurami stalowymi Ø 273 dla budowy odwodnienia środkowego pasa zielieni autostrady A2 na odcinku Poznań-Września. Inwestor Autrostada Wielkopolska S.A., generalny wykonawca Strabag. Wykonano 41 szt. przecisków na łączną długość 480 mb. często w gruntach mocno zagęszczonych i zbitych.

Użyte maszyny: urządzenie przeciskowe So 166, sprężarka CompAir.
Termin wykonania: wrzesień-listopad 2008 r.

Przecisk rurą stalową
Zielona Góra ul. Kąpielowa

Przecisk rurą stalową Przecisk rurą stalową Ø 508 pod ul. Kapielową w Zielonej Górze dla potrzeb budowy sieci wodociągowej. Inwestor Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.

Użyte maszyny: GRUNDORAM OLIMP, sprężarka CompAir.
Termin wykonania: marzec 2008 r.

Przewierty sterowane rurami HOBAS
Zielona Góra ul. Sulechowska

Przewierty sterowane rurami HOBAS Przewierty sterowane rurami HOBAS Ø 272 na ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze na budowie kanalizacji sanutarnej. Inwestor Urząd Miasta Zielona Góra, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.

Użyte maszyny: GRUNDORAM OLIMP, sprężarka CompAir.
Termin wykonania: styczeń-kwiecień 2008 r.

Przeciski pod drogami i ciekami wodnymi
Rzeszówek Gmina Świerzawa

Przeciski pod drogami i ciekami wodnymi Przeciski pod drogami i ciekami wodnymi rurami stalowymi Ø 273, Ø 219 w miejscowości Rzeszówek. Budowa wodociągu PE Ø 160, PE Ø 110 . Łącznie wykonano 9 szt. przecisków w tym 2 szt. pod ciekami wodnymi. Roboty przeciskowe prowadzone były w bardzo różnorodnych gruntach (od piasków aż do gruntów skalistych — łupki iglaste).

Użyte maszyny: GRUNDORAM OLIMP, sprężarka CompAir.
Termin wykonania: lipiec-wrzesień 2007 r.

Przewierty sterowane
Wrocław ul. Cesarzowicka

Przewierty sterowane

Wykonanie przewiertów sterowanych dla potrzeb kanalizacji sanitarnaj DN 250 rurami kamionkowymi w rejonie ul. Cesarzowickiej we Wrocławiu. Wykonano 2 szt. przewiertów o łącznej długości 42 m. Inwestor Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Użyte maszyny: wietrnica sterowana WPS-50 firmy Wamet.
Termin wykonania: czerwiec 2007 r.

Przewierty sterowane
Wrocław ul. Jerzmanowska

Przewierty sterowane

Przewierty sterowane rurami kamionkowymi KERAMO DN 200 na budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Jerzmanowskiej we Wrocławiu. Wykonano 7 szt. przewiertów o łącznej długości 235 mb. Generalny wykonawca
"DUR-FAN" - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe we Wrocławiu. Inwestor Urząd Miasta Wrocław i Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Użyte maszyny: wietrnica sterowana WPS-50 firmy Wamet.
Termin wykonania: od stycznia do czerwca 2007 r.

Przeciski rurami stalowymi
Zielona Góra al. Konstytucji 3 Maja

Ciepłociąg, przeciski rurami stalowymi

Naszym zleceniodawcą i generalnym wykonawcą była firma Esox z Zielonej Góry. Przeciski wykonywaliśmy rurami stalowymi Ø 711 pod al. Konstytucji 3 Maja, która powatała w latach 80 ubiegłego wieku po wyburzeniu części stałych budynków. W kilku przypadkach stare fundamenty i gruz były przyczyną wielu utrudnień w prowadzonych robotach przeciskowych, ale w większości prac nasz sprzęt i nasi pracownicy doprowadzili roboty do końca.

Użyte maszyny: GRUNDORAM Gigant, sprężarki SC-50 DS1 i DS-74 CompAir.
Termin wykonania: od maja do sierpnia 2006 r.

Budowa sieci wodociągowej
Zielona Góra, ul. Stroma

Wodociąg

Zleceniodawca Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
W przygotowanej przez ZWiK co ok. 20 m wykopy wciągaliśmy rury przewodowe PE Ø 110 wykonując w ten sposób około 200 mb sieci wodociągowej przy nie wyłączanej z ruchu ul. Stromej.

Użyte maszyny: GRUNDOMAT P-130, sprężarka DS-40 DEMAG P-130.
Termin wykonania: sierpień 2006 r.

Budowa przyłącza kanalizacji
Czerwieńsk koło Zielonej Góry

Kanalizacja

Budowa przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego do budynku mieszkalnego w Czerwieńsku. W celu wykonania przyłączy należało wykonać przeciski pod drogą o szerokości 8,0 m. Dla przyłącza kanalizacyjnego wykonaliśmy przecisk rurą stalową Ø 273 ze spadkiem 0,8 mm w kierunku studni kanalizacyjnej Ø 300 typu WAVIN z montażem rur kanalizacyjnych DN 200. Dla przyłącza wodociągowego PE Ø 32 wykonaliśmy przecisk rurą osłonową Ø 110.

Użyte maszyny: GRUNDORAM OLIMP, GRUNDOMAT P-130, sprężarka DS-74.
Termin wykonania: czerwiec 2006 r.